ข่าวอัพเดท จากสมาคมฯ

JICA-TISA CYBERSECURITY AND SUSTAINABILITY SEMINAR
งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   ข้อมูล มุมความรู้ และข้อมูลข่าวสาร จากคณะกรรมการสมาคม

TISA in SEA CC Forum 2023 - by AiSP Singapore
TISA in SEA CC Forum 2023 - by AiSP Singapore
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554
Special Thank to Japanese Government
Special Thank to Japanese Government
การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับทดลอง
การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับทดลอง

SecurityinfoWatch.com

   Partner
DSI
Software Park Thailand
Ƿ
ISC2
isaca bangkok
itSMF Thailand
ҤǨͺ觻
The Webmaster Association