ข่าวอัพเดท จากสมาคมฯ

JICA-TISA CYBERSECURITY AND SUSTAINABILITY SEMINAR
งานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   ข้อมูล มุมความรู้ และข้อมูลข่าวสาร จากคณะกรรมการสมาคม

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา TISA Pro-Talk ครั้งที่ 1/2554
Healthcare Information Security Governance and Public Safety
Healthcare Information Security Governance and Public Safety
การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับทดลอง
การสอบประเมินความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศฉบับทดลอง
วันเปิดตัวสมาคม
วันเปิดตัวสมาคม

SecurityinfoWatch.com

   Partner
DSI
Software Park Thailand
Ƿ
ISC2
isaca bangkok
itSMF Thailand
ҤǨͺ觻
The Webmaster Association